เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

7/26/2551

การพยาบาลเพื่อป้องกันVAP


ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจเกิดได้จากหลายปัจจัย สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ โรคใน Oropharynx และในช่องท้อง เช่น การใช้ยาต้านจุลชีพ การนอนในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ การเป็นโรคปอดเรื้อรัง (2) ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ สำลักเข้าสู่ทางเดินหายใจ หรือการไหลย้อนกลับ ในทางเดินอาหาร เช่น การใส่ endotracheal tube ครั้งแรกหรือการใส่ซ้ำ การใส่ NG tube การนอนหงาย อาการโคม่า การได้รับการผ่าตัด ที่เกี่ยวกับศีรษะ คอ ทรวงอก และช่องท้องส่วน บน รวมทั้งการไม่สามารถเคลื่อนไหวที่เกิดจาก การบาดเจ็บ (3) ปัจจัยด้านการได้รับการใส่เครื่อง ช่วยหายใจ การได้รับการปนเปื้อนของอุปกรณ์ รวมทั้งการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากการสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย์ โดยพบว่าส่วนประกอบของเครื่องช่วยหายใจจะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อได้ตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน และอัตราการปนเปื้อนเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชื้อที่เพิ่มขึ้นจะเข้าสู่ปอด และทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดได้ (ธีรกร และชายชาญ, 2543)
การปฏิบัติการพยาบาลสำคัญ
- การนอนยกศรีษะสูง 30 - 45 องศามีความสัมพันธ์กับการลดอุบัติการณ์การเกิด VAPใน ICU สามารถทำได้หากไม่มีข้อจำกัด- ผู้ป่วยควรได้รับการพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง การเปลี่ยนท่าผู้ป่วยช่วยขับสารคัดหลั่งในท่อช่วยหายใจ ลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
- ป้องกันการสำลักเนื่องจากการให้อาหารทางสายยาง ให้อย่างช้าๆ Best Practice คือการให้แบบหยด ควบคุมการไหลของอาหาร ป้องกันท้องอืด อาหารไม่ย่อย
- การล้างมือให้สะอาดเป็นวิธีที่ป้องกันการแพร่เชื้อได้ดี  ควรส่งเสริมให้มีอ่างล้างมือ ผ้าเช็ดมือ พอเพียงในหอผู้ป่วย มีการจัดวางน้ำยา Alcohol handrubs อยู่ในบริวณที่ดูแลผู้ป่วยอย่างทั่งถึง เช่น ข้างเตียง บนรถทำแผล โต๊ะเตรียมหัตถการ ในห้องตรวจ เปลเคลื่อนย้าย บุคลากรทุกระดับ เข้าถึงได้ง่าย และเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยอีกคนต้องล้างมือ ควรจะทำก่อนและหลังการใส่ถุงมืออีกครั้ง
- การดูแลความสะอาดในช่องปาก ฟัน ลิ้น ควรทำทุก 2 ชั่วโมง Best Practiceคือแปรงฟันทุก 8-12 ชั่วโมงสามารถลดการติดเชื้อทางเดินหายใจ มีรายงานงานวิจัยพบว่า chlorhexidine เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในปาก มีประสิทธิภาพลดการติดเชื้อในทางเดินหายใจ การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้พบว่าประสบผลสำเร็จในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและในงานวิจัยต่อมาแสดงให้เห็นว่า chlorhexidine มีบทบาทสำคัญในการลดการติดเชื้อในปากและคอหอย และป้องกันการเกิดVAP ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
- ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ดูดเสมหะสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเสมหะอุดตัน นำการใช้เครื่องดูดเสมหะระบบปิด ไม่รบกวนทางเดินหายใจของผู้ป่วยและช่วยป้องกันภาวะ hypoxia, hypotension, arrhythmias
- ควรมีการกระตุ้นผู้ป่วยให้รู้สึกตัว มีกำลังใจ สนับสนุนให้ญาติมาให้กำลังใจมีส่วนร่วมในการวางแผน หย่าเครื่องช่วยหายใจโดยเร็วที่สุด
- วางแผนการจำหน่าย เมื่อภาวะวิกฤตได้รับการแก้ไขโดยทีมแล้วจำเป็นต้องย้ายออกจาก ICU พร้อมเครื่องช่วยหายใจ  การสอน สาธิตการช่วยพลิกตัว การปรับไขเตียงให้สูง 30-45 องศา การดูแลช่องปากให้สะอาด การดูแลสิ่งแวดล้อมข้างเตียง และเน้นการล้างมือให้สะอาดแก่ญาติผู้ป่วย ส่งผลให้การฟื้นหายเร็วขึ้น

นอกจากนี้แล้วเพื่อนๆ...ชุมชน icu ..มาร่วมเสนอการพยาบาลที่ดี กันนะคะ....

3 ความคิดเห็น:

ม่อน กล่าวว่า...

หลังจาก Suction ใน tube แล้ว ก่อน Suction ใน ปาก อย่าลืมเปลี่ยนสาย Suction ด้วยนะค่ะ

3way กล่าวว่า...

พูดถึงสายดูดเสมหะ เดี๋ยวนี้การใช้สายแบบปิด Close system suction มีข้อดีหลายอย่างทั้งลดการแพร่กระจายเชื้อ ภาวะติดเชื้อระบบหายใจ อีกทั้งคุ้มค่าในรายที่ต้องดูดเสมหะบ่อยๆ ...........ใครมีอะไรเสริมเล่ามาให้ฟังบ้างนะคะ

ม่อน กล่าวว่า...

หลังจาก Suction โดยการใช้ Close system suction แล้ว อย่าลืมล้างสายด้วยนะค่ะ....ไม่งั้นติดแย่เลย....