เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

12/03/2551

Drip Only ^___^ No Aspiration

การให้อาหารเหลวทางสายยางอย่างปลอดภัยเป็นการพยาบาลที่เราอาจเห็นเป็นเรื่องเล็กที่จะพัฒนาเป็นจริงเป็นจัง ในICU หลายแห่งพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมีการดัดแปลงภาชนะเพื่อให้อาหารอย่างช้าๆ ได้แก่การนำ Syring 50 ml มายึดติดกับเสา บางแห่งนำถุงสารน้ำมาตัดเป็นช่องใส่อาหารเหลว / น้ำ / ยา แต่มักเกิดปัญหาตรงการควบคุมการไหลเพราะใช้สายให้สารน้ำซึ่งมีขนาดเล็กเกินไปเมื่ออาหารข้น
ในปี 2548 เมื่อมีโจทย์ว่าต้องเป็นภาชนะที่แขวนได้ ปรับการไหลได้ ไหลต่อเนื่อง ปลอดภัยจากการอาเจียน ช่วยลดภาระงานพยาบาลที่ต้องไปยืนถืออุปกรณ์ 1 คนต่อ 1 FEED
ทีมงานเริ่มด้วยการหาวัสดุที่เหมาะสม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นำกลับมาใช้ได้ใหม่ ราคาเหมาะสม จึงเกิดอาการ.......ปิ๊งแวบ......เนื่องจากการที่เป็นหน่วยงานที่ต้องจัดหาวัสดุการแพทย์ใช้เองหลายอย่างเหมือนมีวัตถุดิบอยู่แล้ว เพียงใช้การประกอบชิ้นส่วนที่เหมาะสม เป็นนวัตกรรมที่ภูมิใจ ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่พบปัญหาอาหารเอ่อท้น สำรอก สำลัก ปากสะอาด ลดการเกิดVAP
การเรียนรู้ของทีมคือการที่เราดูแลช่องปากที่ดี( แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง)ไม่มีอาหารเหลวตกค้างในปาก(แหล่งเพาะเชื้ออย่างดี) นับเป็นการป้องกัน VAP ที่มีประสิทธิภาพของเราชุมชน Intensive Care U

1 ความคิดเห็น:

sinbad กล่าวว่า...

นวัตกรรม แม่พิมผิด อิอิ.......

........

แล้วจาแว้บเข้ามาอีกกกกน๊า