เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

7/02/2552

บทบาทพี่เลี้ยง หลักสูตรเร่งรัด
สิ่งที่ยากกว่าการเป็นพี่เลี้ยงคือ การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่อย่างเป็นรูปธรรม แต่การเตรียมพร้อมก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ดังนั้นโครงการสอนน้องพยาบาลใหม่ที่รับเข้า ไอซียูจึงเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็นระยะจากการร่วมกันแสดงความเห็นของพี่ Staff ที่มีประสบการณ์
การสอนระยะแรกเป็นการสอนงานBed side ทั่วไป ทีมงานเริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20,24,27 มิย 2552 และจะเริ่มระยะที่ 2 อีกครั้งช่วงปลายเดือนกุรกฎาคม เนื่องจากการเปิดบริการเพิ่มในวันที่ 1 กค2552 พี่ๆกำลังบริหารจัดการWard ไม่เข้าที่

1 กรกฎาคม 2552 วันนี้เป็นวันของ ICU 2
รวมพลรวมทีม เปิดบริการเพิ่มเป็น 16 เตียง

บรรยากาศประชุมวิชาการปี 25525/11/2552

SHARE FoR FRIEND

คุยกันเล่นเป็นได้เรื่อง...EKG Basic for nurse ... สัปดาห์ก่อน ได้เสียงบ่นๆๆๆของรัชชี่ "เพื่อนไม่เข้าใจเรื่อง EKG แล้วจะไปสอบแข่งกับพยาบาลที่กรุงเทพอย่างไรได้นี่ ข้อสอบยากมาก ใครช่วยสอนทีเถอะ"
ปัจจัง เพื่อนร่วมรุ่นได้ยิน ก็ตกลงใจ งั้นนัดกันดีกว่า เอาวันที่เราทำ 5ส กับ 1 ก(กิน) วันที่11 นี้เลยเป็นวันหยุดพืชมงคลด้วยจะได้ดูพระโคก่อนกินมื้อเที่ยง เมนูเดือนนี้ ก๋วยจั๊บนะจ๊ะ

เริ่มคุยกันหลังจากที่ส่งเวร แล้วเวรดึกเองก็อยู่คอยฟังระหว่างนั้นทำความสะอาด พื้นที่ของตนเองไป รอจน9.30น.เริ่มการประชุมเพราะกลัวว่าเวรดึกจะง่วงซะก่อน คนสอนเตรียมตัวมาสองวันแล้วเพื่อให้ได้เนื้อหาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับการนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (: วันนี้หัวหน้าเลยไม่เหนื่อย :) เพราะได้ น้องพาทำคุณภาพ แต่ที่เหนื่อยคือ ปัจจัง ต้องสอนอีกรอบเพราะคนที่ร้องขอให้สอนยังเดินทาง ไปทำธุระที่ต่างจังหวัด กลับมาไม่ทัน

5/09/2552

ใช้ เวชระเบียนให้เป็นประโยชน์ (:


.........IHI ได้นำเสนอ “The Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events” เพื่อเป็นแนวทางการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังโดยใช้ trigger เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ดังกล่าว
.............เหตุที่เรียกว่า global trigger tool ก็เนื่องจากเป็นการใช้ตัวส่งสัญญาณในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยทั่วไป การใช้ยา การผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยวิกฤต การดูแลมารดาและทารก การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยปกติกลุ่มการพยาบาลมีระยะเวลาการทบทวนเวชระเบียนเป็นประจำอยู่แล้ว ครั้งนี้นอกจากการตรวจเอาแต่คะแนนก็คิดว่าไม่คุ้มกับการยืมมางานเดียว
............จึงคุยกับน้องว่าเราน่าจะลองมองหาการพัฒนางานจากเวชระเบียน สนุกๆดีไหม เอาไปอ่านกันที่บ้านกันเลยเพราะอารมณ์ดี จะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นเพราะที่ทำงานไม่มีเวลากันเลย ตกเย็นก็รีบกลับบ้าน ประกอบกับเป็นช่วงที่กำลังประเมินQA อีก( บังเอิญหลายอย่าง) แล้วมาคุยกันอีกรอบ
..........ใช้วิธีการสุ่มเลือกเวชระเบียน เดือนมกราคม- มีนาคม 2552 โดยเลือกจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทั้งสูตินรีเวช ศัลย์กรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม มองประเด็นการดูแลผู้ป่วยเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง หวังผล ลดการกลับเข้ามาใหม่
สิ่งที่สามารถดูจากเวชระเบียนคือบันทึกสรุปจำหน่ายผู้ป่วยออกจากไอซียู และการลงบันทึกทางการพยาบาล ข้อวินิจฉัยและปัญหาผู้ป่วยวิกฤต วัตถุประสงค์คือนำการทบทวนไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบการบันทึกทางการพยาบาล
ในปัจจุบัน(กค.2551)แบบบันทึกได้ปรับมาใช้แนวทางเดียวกับIPD โดยเฉพาะระยะแรกรับ ระยะต่อเนื่อง แต่การบันทึกส่งต่อการดูแลต่อเนื่องยังแบ่งเป็นสองส่วน (อาจจะ 3)ซ้ำซ้อน ไม่สะดวกกับการทำงาน การดูแลต่อเนื่องจึงแยกแบบประเมินก่อนย้ายออก 1 ใบ จาก Nurse's note ทำให้ลงบันทึกซ้ำซ้อน ทั้งยังทำให้การบันทึกระยะที่สามที่ควรใช้ร่วมกันลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ( ระยะที่สาม มีการวางแผนจำหน่ายก่อนกลับบ้านครึ่งหน้าและส่วนล่างเป็นการจำหน่ายเสียชีวิต )
ผลการปรับปรุงแบบบันทึก
- ต้องการให้เป็นการส่งต่อปัญหาผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเฉพาะราย
- การดูแลต่อเนื่องและยังเป็นปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมกิจกรรมที่ได้สอน สาธิตกับญาติผู้ป่วยไปแล้ว
- รายละเอียดการจำหน่ายประเภทต่างๆ
ผ่านไป 2 สัปดาห์ การออกแบบเสร็จ จับมานั่งคุยกันอีกน้องขอปรับอีกนิด วันถัดมานำมาใช้กันเลย Happy กันไป การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเรื่องสำคัญคือ การที่เรามีเป้าหมายชัดว่าเราต้องการปรับอะไร ทำให้เราทำงานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

3/08/2552

ก่อนไปเสริมพลังที่ National Forum 10

เป็นโอกาสที่ไม่คว้าไม่ได้แล้ว เมื่อได้รับเกียรติให้นำผลงานไปนำเสนอ ภายใต้หัวข้อ Patient Safety: Ventilator ใช้เวลาทำบอร์ดหลายวัน แล้วต้องรอลุ้นผลการเยี่ยมเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ HA ก่อนเดินทางวันที่ 9 บ่ายๆ
แล้วจะไปเล่าอะไรที่หน้าบอร์ดดี.....^__^
.....อยากเล่า..... การสร้างบรรยากาศเรียนรู้ในICU มุมมองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เรามี ICU Social ในแบบของเรา ...... การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการบ่อยๆ ที่ทำประจำคือเราคุยกัน ยามเช้าหลังรับเวร / การมีส่วนร่วมทั้งพยาบาล คนงาน น้อง AID/ การมอบงานตามที่น้องถนัด บางครั้ง ให้เลือกเอง จะ มีการตั้งคำถามให้น้องๆ คิดกันบ่อย หาโจทย์ให้คิดเล่นโดยที่ไม่คาดคั้นเอาคำตอบ เรื่องทั่วไปขำๆ แทรกเรื่องให้คิดที่อาจนำมาจาก IR ของที่อื่น......ว่า.เราจะป้องกัน หรือทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านั้น
การคุยแบบนี้ เป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าการประชุมWard ที่นานเป็น2-3 ชั่วโมง เรื่องที่สำคัญก็นัดเป็นกลุ่มย่อย2-3 กลุ่มจะได้ทราบกันทุกคน
มีการแก้ปัญหาที่ ไม่เบื่อทำให้อยากร่วมวง จะนั่งคอยกัน วงอาหารว่าง ขณะทำงานอยู่บ้าง ทุกที่ที่มีโอกาส เลือก นำความคิดของน้องมาใช้ จะเกิดการยอมรับมาก และเค้าจะภาคภูมิใจกลายเป็นคนช่างคิดไปเลย บางวันคุณหมอมา Round เข้าแล้วร่วมเสนอความเห็นด้วย บางท่านได้โอกาสเชิญเป็นวิทยากรสอนภายในไป

...อยากเล่า....การพัฒนาแก้ปัญหาลด VAP
เราใช้ CQI ในการหมุนวงล้อ คุณภาพของหน่วยงาน และ เอาPSG มาจับ : ปัจจุบันคือ เชื่อมกับ SIMPLE
1. PSG ข้อ Hand Hygiene ...........CQI ลด การหายของผ้าเช็ดมือ ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก การที่ผ้าเช็ดมือไม่พอใช้ จนขณะนี้มีเหลือใช้สบายใจทั้งคนงานและซักฟอก
2. PSG ข้อ Aspiration Precaution ..........นวัตกรรม ชุดให้อาหารหยด เป็นปัญหาของพยาบาลมานาน กับโจทย์ที่ต้องให้อาหารหยดช้าๆ ลดการสำลัก อาหารเอ่อท้น สะสมเชื้อในปาก
ขณะที่ภาระงานเต็มมือ ขณะดูน้องยืน เป็นเทพีสันติภาพก็ปิ๊งแวป......
คิดถึง Urine meter ความจุ 350 ซีซี มีที่แขวน ล้างง่าย จึงนำมาดัดแปลงให้ใช้งานได้ดี ขยายผลให้ Ward
3. PSG ข้อ Oral Care การแปรงฟัน...........เมื่อ ปากสะอาดเป็นการตัดตอนเชื้อโรคประกอบกับไม่มีอาหารท้นในปาก ยิ่งเสริมกันได้ดี
4. เชิงระบบ เราได้จัดประชุมวิชาการ หลังพบปัญหาพบ Readmitและมีการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ใน WARD ในเรื่องที่ป้องกันได้
ได้นำข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมและการขอสนับสนุนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ให้WARD
......อยากเล่า.... เราเอามาตรฐาน มาจับ กิจกรรมที่ทำ แล้วไม่หลงทางคือหลัก SIMPLE LAPHA :
LINE ( EE Tube Wean )
ASPIRATION ( drip)
PREVENTION( Oral Care)
HAND HYGIENE
AIRWAY( Suction )
....อยากเล่า....เรื่องที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาที่สำคัญ อีกเรื่องคือ การMONITORING ได้ปรับตั้ง เกณฑ์ VAPใหม่ ลดลงจากเดิม 20……10……6 ….ต่อ1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ
การให้น้ำหนักจุดที่เราพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงก็จะต่างกัน การมีมาตรฐานกำกับ ทำให้เกิดการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง คนทำงานไม่เหนื่อยมีความสุข
ข้อดีของการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ไม่เครียด ทำให้ สั่งสมและอยากทำกิจกรรมการ พัฒนาขึ้นเอง เช่น การจัดประชุมวิชาการ การแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอก
และฝันการพัฒนา ต่อไปคือ ก้าวข้ามรอยต่อ ICU ………and………WARD แต่การพัฒนารูปแบบนี้สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์การการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ของพยาบาลที่ward /ICU อัตรากำลัง ภาระงานปกติของน้องที่ ICU ( 1:2) ความร่วมมือร่วมใจสูงมาก จึงจะยั่งยืน
เรา เริ่มมาแล้ว คือ เป็นที่ปรึกษา เมื่อเกิดปัญหา กับผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจลงไปที่ ward แล้ว
เช่น......... บางรายเมื่อรับคำปรึกษาว่าผู้ป่วยเหนื่อย กระสับกระส่าย SatO2 ต่ำ volume ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ เมื่อพี่เจี๊ยบลงไปช่วยแก้ไข ช่วยกันแก้ปัญหากับแพทย์เจ้าของคนไข้ พบว่าท่อช่วยหายใจมีปัญหา พยาธิสภาพผู้ป่วยที่แย่ลงกว่าเดิม จึงต้องเปลี่ยนเครื่องเป็น Volume C. / เปลี่ยนท่อช่วยหายใจใหม่ / พยายามClearเตียงแล้วย้ายเข้า ICU

3/06/2552

วันนี้...ที่เรารอ


.............วันนี้เป็นวันที่เรารอ.........กำลังรอผลการประกาศจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง HA ..........รอด้วยกันนะคะ 11.30น.
.............12.45น. เรา...ได้รับการรับรองHA HPH จาก พรพ. แล้ว ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ร่วมแรงกาย แรงใจ......

2/22/2552

ปัญหาที่พบบ่อย ขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ

สรุป ปัญหาการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่หอผู้ป่วยในมักมีปัญหาปรึกษาพยาบาลไอซียู
ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจไประยะหนึ่ง ได้แก่
1 .ผู้ป่วยหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่อง อาจเกิดได้จาก
- ปัจจัยทางด้านผู้ป่วย เช่น หลอดลมตีบ เสมหะอุดตัน ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอด มีอากาศ (pneumothorax) หรือ ความต้องการหายใจเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
- ปัจจัยทางด้านเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ เช่น ท่อหลอดลมอุดตันหรือเลื่อนตำแหน่ง สายเครื่องช่วยหายใจหักพับ การตั้งเครื่องช่วยหายใจไม่เหมาะสม หรือ เครื่องช่วยหายใจทำงานผิดปกติ
ถ้าเกิดปัญหา ดังกล่าวข้างต้น ให้ปลดเครื่องช่วยหายใจ ออก แล้ว ช่วยหายใจโดยใช้ Ambu bag ในระหว่างนั้นให้ ทดลองดูดเสมหะในท่อหลอดลมจนแน่ใจว่าไม่มีการอุดตัน แล้วจึง ต่อเครื่อง ช่วยหายใจ กลับเข้าไปใหม่ หาก ยังไม่ดีขึ้น ค่อยๆ ตรวจสอบหาสาเหตุดังที่กล่าวมาแล้ว
2. เสียงเครื่องช่วยหายใจ กระชั้น กว่าเดิมและวัด tidal volume ได้ลดลง เกิดได้จาก
- มีแรงต้านในตัวผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เช่น เสมหะอุดตัน( พบได้บ่อย) หลอดลมตีบ ปอดบวมน้ำ เนื้อปอด แฟบ (atelectasis) หรือภาวะ โพรงเยื่อหุ้มปอด มีอากาศ เป็นต้น

3. เสียงเครื่องช่วยหายใจ ยืดออก ห่างกว่าเดิม เป็นผลจากแรงดันอากาศเข้าสู่ผู้ป่วยลดลง ปัญหาเกิดจาก ลูกโป่งที่ท่อหลอดลม รั่ว สายต่อต่างๆ ของเครื่องช่วยหายใจเลื่อนหลุด หรือ exhalation valve (เบิร์ด)ปิดไม่สนิท ถ้าไม่พบสาเหตุดังกล่าว ให้ตรวจสอบ และตั้งเครื่องช่วยหายใจใหม่
4. ในรายที่ on Tracheostomy และต่อเครื่องช่วยหายใจ อาจมีการรั้งสายวงจร ตำแหน่งท่อเลื่อน มีการ บิดไปมาเมื่อผู้ป่วยขยับตัว ของท่อบ่อยทำให้ส่วนปลายอาจติดกับผนังหลอดลม การป้องกันคือรักษาตำแหน่งของท่อให้ตรง ไม่เกิดการรั้งสายวงจร บอกญาติผู้ดูแลให้คอยจัดท่อให้อยู่ในตำแหน่งเดิม

นอกจากนั้นการที่พยาบาล จะสามารถมีเวลา ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ได้นั้น ย่อมต้องมาจากการสนับสนุน เอื้ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆด้วย ได้แก่
- การมีอุปกรณ์ที่พอเพียงกับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ไม่ต้องรอให้มีการยืมระหว่างแผนก เช่น Ambu bag ( พบปัญหาบ่อย) ชุดให้ออกซิเจนแบบต่างๆ ซึ่งหน.ต้องคอยสังเกตการทำงานและฟังเสียงบ่นน้องๆ
- การลดงานที่ไม่ใช่ภาระกิจหลักทางการพยาบาล เช่น การคิดค่ายา-ค่าบริการ การติดตามค่ารักษา ค่าห้องพิเศษ การตรวจสอบสิทธิบัตร
- มีการกระจายอัตรากำลังพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ(Staff nurse) ทุกเวร ซึ่งผู้บริหารควร วิเคราะห์งานเป็นระยะ ใช้ข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นประโยชน์ ร่วมกับมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนในรูปแบบไม่เป็นทางการ
- มีการฝึกปฏิบัติ ทักษะพิเศษควรมีแผนชัดเจน หรือหมุนเวียน เพื่อเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยให้หลากหลาย
- การออกแบบวิธิปฏิบัติงาน แนวทางให้มีความชัดเจน เข้าใจง่ายลดการซ้ำซ้อน หรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป
สิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อการปฏิบัติที่ดีคือการนำเหตุการณ์เหล่านั้นมาพูดคุยกันทุกวัน เกิดมติ ความตระหนัก ความมุ่งมั่นที่น้องๆร่วมกันคิดวิธีเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ หัวหน้าหน่วยงานคือคนที่สำคัญที่กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมเหล่านี้ เรียกว่าหัวหน้าพาทำคุณภาพ

2/19/2552

พี่เลี้ยงICU ในวิชาชีพพยาบาล


"….อาจารย์พี่เลี้ยงใจดี เต็มใจที่จะสอน ก็เลยทำให้ความหนักใจที่มีในตอนแรก ๆ หายปลิดทิ้งไปด้วย กลับกลายมาเป็นกำลังใจที่จะทำงาน และยิ่งเพิ่มความกระตือรือร้นที่อยากจะปฏิบัติงานไปในตัวด้วย…."
เป็นคำกล่าวของน้องที่ผ่านการฝึกงานในหอผู้ป่วย
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและต่อวิชาชีพ เพราะการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ดีมีความใกล้ชิด และมีการเลือกตัวแบบ ซึ่งหมายถึง พยาบาลพี่เลี้ยงที่เหมาะสมทำให้นักศึกษามีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น และกล้าซักถาม การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทำให้นักศึกษารู้สึกถึงความรักและความหวังดีจากพี่เลี้ยง เมื่อมีเจตคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อวิชาชีพ ......
จากผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นภายใต้การแสดงบทบาทพี่เลี้ยงอย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากข้อเขียนของนักศึกษา
พบว่า พี่เลี้ยง จะแสดงบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถให้การประเมินผลในทางบวก และสร้างบรรยากาศการทำงานได้อย่างดี
นอกจากนี้ พยาบาลพี่เลี้ยงได้รับการมอบหมายจากอาจารย์ผู้ประสานงานอย่างชัดเจน จึงมีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องเกรงใจ หรือคิดว่าจะเป็นการก้าวล้ำบทบาทซึ่งกันและกันกับครูผู้นิเทศ อีกประการหนึ่งพยาบาลพี่เลี้ยงทุกคน ได้รับการชี้แจงและทำความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องการเรียนรู้การประเมินผล
ดังนั้น จึงเอื้อต่อการแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทำ เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การเห็นความเจริญงอกงามของผู้เรียน ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าและความสามารถของตน (Haynor, 1994)(6)
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1. ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง ควรกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ดังนั้น ควรเลือกหอผู้ป่วยที่มีความพร้อมและให้การสนับสนุนบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2 .วิชาบริหารการพยาบาลภาคปฏิบัติ ควรนำระบบพี่เลี้ยงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของเวลาการฝึกปฏิบัติ
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง มีความเหมาะสมในการศึกษาภาคปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาที่มีความยากในการศึกษา หรือมีความเฉพาะของความเชี่ยวชาญ เช่น ในหอผู้ป่วยหนัก ในห้องคลอด เป็นต้น
คัดจากบทความที่เกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงฉบับหนึ่ง .....
ระบบพี่เลี้ยง ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ที่นี่ เป็นสถานที่ที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษาพยาบาล มาหลายปีแล้วก็จริง แต่การจัดการเรื่องระบบพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลจบใหม่เป็นสิ่งที่ต้องนำมาทบทวนประเด็นต่างๆเช่น เป้าหมายที่สอดคล้องกับภาระกิจของโรงพยาบาล ระยะเวลาการฝึกที่ชัดเจนมีแบบแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามเป็นระยะหลังการทดลองงาน ซึ่งในทางปฏิบัติมักพบปัญหาการขาดแคลนพยาบาลประจำการ ทำให้ผู้บริหารต้องโยกย้ายคนลงก่อนสิ้นสุดการทดลองงาน บางครั้งพบว่าการย้ายเข้าทำงาน การเปลี่ยนสายงานจากเดิม มาทำงานในแผนกที่ไม่คุ้นชินหรือมาปฏิบัติการพยาบาลเลยโดยที่ไม่ผ่านการฝึกหัดมาก่อน ทำให้ขาด ความรู้ ความมั่นใจ ขาดความตระหนัก ส่งผลเสียต่อผู้รับบริการได้
ในบทบาทหัวหน้าแผนกการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับน้องๆในแผนกย่อมทำให้เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น้องสอนพี่ พี่สอนน้อง ที่สนุก ดังค่านิยมร่วม H-O-S-P-I-T-A-L

1/22/2552

งานวิจัย 2551


การพัฒนาการมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมที่เข้ารับการรักษา
ในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

Abstract
The research is an Action Research. The purposes of this research were to develop a participation of relative and medical patient in intensive care unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital and to investigate the satisfaction level of relatives for nursing delivery care of medical patient in intensive care unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital.
The process of this study is reviewing the literatures for illustrating a conceptual framework, Deming quality model; plan, do, check, and act .The samples were 15 relatives who were fathers, mothers, brothers, sons, daughters, or responsible persons that take care patient closely and continuously in intensive care unit. The data were collected by using opened and closed questionnaires to identify the opinions, suitability, and possibility of each activities and to investigate the satisfaction level of relatives for nursing delivery care of medical patient in intensive care unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital. The statistics were used in this study included descriptive statistics. The findings were as follows:
1.The development of participation of Relative and Medical patient in Intensive Care Unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital:
1.1 Increase number of visiting hour for relative to participate in nursing delivery care from 10:00 a.m. to 12:00 noon.
1.2 Assess and evaluate each case of patient for safety and appropriate condition before perform activities for relative participation.
1.3 Discover numbers of relative per patient to participate in nursing delivery care; two relatives per patient is agreeable.
2. The satisfaction level of relatives for nursing delivery care of medical patient in intensive care unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital was high (X=4.21, S.D.=0.69), were categorized as follows:
2.1 The satisfaction level of relative participation in nursing delivery care in Psychosocial was high (X=4.40, S.D.= 0.70)
2.2 The satisfaction level of relative participation in nursing delivery care in Spiritually was high (X=4.22, S.D.= 0. 60)
2.3 The satisfaction level of relative participation in nursing delivery care in Physically was high (X=4.01, S.D.= 0.77)
3. The researchers would recommend furthering study and conducting research in other surgical, pediatric, and obstetric patient in intensive care units for development of relative participation in nursing care delivery.

คลังบทความของบล็อก