เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

3/06/2552

วันนี้...ที่เรารอ


.............วันนี้เป็นวันที่เรารอ.........กำลังรอผลการประกาศจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง HA ..........รอด้วยกันนะคะ 11.30น.
.............12.45น. เรา...ได้รับการรับรองHA HPH จาก พรพ. แล้ว ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ร่วมแรงกาย แรงใจ......

1 ความคิดเห็น:

noodee กล่าวว่า...

ยินดีด้วยนะคะ พี่แมว ......./จาก กิ๊กเก่าคุณอ้อย