เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

3/08/2552

ก่อนไปเสริมพลังที่ National Forum 10

เป็นโอกาสที่ไม่คว้าไม่ได้แล้ว เมื่อได้รับเกียรติให้นำผลงานไปนำเสนอ ภายใต้หัวข้อ Patient Safety: Ventilator ใช้เวลาทำบอร์ดหลายวัน แล้วต้องรอลุ้นผลการเยี่ยมเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ HA ก่อนเดินทางวันที่ 9 บ่ายๆ
แล้วจะไปเล่าอะไรที่หน้าบอร์ดดี.....^__^
.....อยากเล่า..... การสร้างบรรยากาศเรียนรู้ในICU มุมมองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เรามี ICU Social ในแบบของเรา ...... การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการบ่อยๆ ที่ทำประจำคือเราคุยกัน ยามเช้าหลังรับเวร / การมีส่วนร่วมทั้งพยาบาล คนงาน น้อง AID/ การมอบงานตามที่น้องถนัด บางครั้ง ให้เลือกเอง จะ มีการตั้งคำถามให้น้องๆ คิดกันบ่อย หาโจทย์ให้คิดเล่นโดยที่ไม่คาดคั้นเอาคำตอบ เรื่องทั่วไปขำๆ แทรกเรื่องให้คิดที่อาจนำมาจาก IR ของที่อื่น......ว่า.เราจะป้องกัน หรือทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านั้น
การคุยแบบนี้ เป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าการประชุมWard ที่นานเป็น2-3 ชั่วโมง เรื่องที่สำคัญก็นัดเป็นกลุ่มย่อย2-3 กลุ่มจะได้ทราบกันทุกคน
มีการแก้ปัญหาที่ ไม่เบื่อทำให้อยากร่วมวง จะนั่งคอยกัน วงอาหารว่าง ขณะทำงานอยู่บ้าง ทุกที่ที่มีโอกาส เลือก นำความคิดของน้องมาใช้ จะเกิดการยอมรับมาก และเค้าจะภาคภูมิใจกลายเป็นคนช่างคิดไปเลย บางวันคุณหมอมา Round เข้าแล้วร่วมเสนอความเห็นด้วย บางท่านได้โอกาสเชิญเป็นวิทยากรสอนภายในไป

...อยากเล่า....การพัฒนาแก้ปัญหาลด VAP
เราใช้ CQI ในการหมุนวงล้อ คุณภาพของหน่วยงาน และ เอาPSG มาจับ : ปัจจุบันคือ เชื่อมกับ SIMPLE
1. PSG ข้อ Hand Hygiene ...........CQI ลด การหายของผ้าเช็ดมือ ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก การที่ผ้าเช็ดมือไม่พอใช้ จนขณะนี้มีเหลือใช้สบายใจทั้งคนงานและซักฟอก
2. PSG ข้อ Aspiration Precaution ..........นวัตกรรม ชุดให้อาหารหยด เป็นปัญหาของพยาบาลมานาน กับโจทย์ที่ต้องให้อาหารหยดช้าๆ ลดการสำลัก อาหารเอ่อท้น สะสมเชื้อในปาก
ขณะที่ภาระงานเต็มมือ ขณะดูน้องยืน เป็นเทพีสันติภาพก็ปิ๊งแวป......
คิดถึง Urine meter ความจุ 350 ซีซี มีที่แขวน ล้างง่าย จึงนำมาดัดแปลงให้ใช้งานได้ดี ขยายผลให้ Ward
3. PSG ข้อ Oral Care การแปรงฟัน...........เมื่อ ปากสะอาดเป็นการตัดตอนเชื้อโรคประกอบกับไม่มีอาหารท้นในปาก ยิ่งเสริมกันได้ดี
4. เชิงระบบ เราได้จัดประชุมวิชาการ หลังพบปัญหาพบ Readmitและมีการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ใน WARD ในเรื่องที่ป้องกันได้
ได้นำข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมและการขอสนับสนุนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ให้WARD
......อยากเล่า.... เราเอามาตรฐาน มาจับ กิจกรรมที่ทำ แล้วไม่หลงทางคือหลัก SIMPLE LAPHA :
LINE ( EE Tube Wean )
ASPIRATION ( drip)
PREVENTION( Oral Care)
HAND HYGIENE
AIRWAY( Suction )
....อยากเล่า....เรื่องที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาที่สำคัญ อีกเรื่องคือ การMONITORING ได้ปรับตั้ง เกณฑ์ VAPใหม่ ลดลงจากเดิม 20……10……6 ….ต่อ1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ
การให้น้ำหนักจุดที่เราพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงก็จะต่างกัน การมีมาตรฐานกำกับ ทำให้เกิดการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง คนทำงานไม่เหนื่อยมีความสุข
ข้อดีของการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ไม่เครียด ทำให้ สั่งสมและอยากทำกิจกรรมการ พัฒนาขึ้นเอง เช่น การจัดประชุมวิชาการ การแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอก
และฝันการพัฒนา ต่อไปคือ ก้าวข้ามรอยต่อ ICU ………and………WARD แต่การพัฒนารูปแบบนี้สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์การการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ของพยาบาลที่ward /ICU อัตรากำลัง ภาระงานปกติของน้องที่ ICU ( 1:2) ความร่วมมือร่วมใจสูงมาก จึงจะยั่งยืน
เรา เริ่มมาแล้ว คือ เป็นที่ปรึกษา เมื่อเกิดปัญหา กับผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจลงไปที่ ward แล้ว
เช่น......... บางรายเมื่อรับคำปรึกษาว่าผู้ป่วยเหนื่อย กระสับกระส่าย SatO2 ต่ำ volume ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ เมื่อพี่เจี๊ยบลงไปช่วยแก้ไข ช่วยกันแก้ปัญหากับแพทย์เจ้าของคนไข้ พบว่าท่อช่วยหายใจมีปัญหา พยาธิสภาพผู้ป่วยที่แย่ลงกว่าเดิม จึงต้องเปลี่ยนเครื่องเป็น Volume C. / เปลี่ยนท่อช่วยหายใจใหม่ / พยายามClearเตียงแล้วย้ายเข้า ICU

ไม่มีความคิดเห็น: