เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

5/11/2552

SHARE FoR FRIEND

คุยกันเล่นเป็นได้เรื่อง...EKG Basic for nurse ... สัปดาห์ก่อน ได้เสียงบ่นๆๆๆของรัชชี่ "เพื่อนไม่เข้าใจเรื่อง EKG แล้วจะไปสอบแข่งกับพยาบาลที่กรุงเทพอย่างไรได้นี่ ข้อสอบยากมาก ใครช่วยสอนทีเถอะ"
ปัจจัง เพื่อนร่วมรุ่นได้ยิน ก็ตกลงใจ งั้นนัดกันดีกว่า เอาวันที่เราทำ 5ส กับ 1 ก(กิน) วันที่11 นี้เลยเป็นวันหยุดพืชมงคลด้วยจะได้ดูพระโคก่อนกินมื้อเที่ยง เมนูเดือนนี้ ก๋วยจั๊บนะจ๊ะ

เริ่มคุยกันหลังจากที่ส่งเวร แล้วเวรดึกเองก็อยู่คอยฟังระหว่างนั้นทำความสะอาด พื้นที่ของตนเองไป รอจน9.30น.เริ่มการประชุมเพราะกลัวว่าเวรดึกจะง่วงซะก่อน คนสอนเตรียมตัวมาสองวันแล้วเพื่อให้ได้เนื้อหาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับการนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (: วันนี้หัวหน้าเลยไม่เหนื่อย :) เพราะได้ น้องพาทำคุณภาพ แต่ที่เหนื่อยคือ ปัจจัง ต้องสอนอีกรอบเพราะคนที่ร้องขอให้สอนยังเดินทาง ไปทำธุระที่ต่างจังหวัด กลับมาไม่ทัน

ไม่มีความคิดเห็น: