เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

5/09/2552

ใช้ เวชระเบียนให้เป็นประโยชน์ (:


.........IHI ได้นำเสนอ “The Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events” เพื่อเป็นแนวทางการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังโดยใช้ trigger เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ดังกล่าว
.............เหตุที่เรียกว่า global trigger tool ก็เนื่องจากเป็นการใช้ตัวส่งสัญญาณในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยทั่วไป การใช้ยา การผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยวิกฤต การดูแลมารดาและทารก การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยปกติกลุ่มการพยาบาลมีระยะเวลาการทบทวนเวชระเบียนเป็นประจำอยู่แล้ว ครั้งนี้นอกจากการตรวจเอาแต่คะแนนก็คิดว่าไม่คุ้มกับการยืมมางานเดียว
............จึงคุยกับน้องว่าเราน่าจะลองมองหาการพัฒนางานจากเวชระเบียน สนุกๆดีไหม เอาไปอ่านกันที่บ้านกันเลยเพราะอารมณ์ดี จะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นเพราะที่ทำงานไม่มีเวลากันเลย ตกเย็นก็รีบกลับบ้าน ประกอบกับเป็นช่วงที่กำลังประเมินQA อีก( บังเอิญหลายอย่าง) แล้วมาคุยกันอีกรอบ
..........ใช้วิธีการสุ่มเลือกเวชระเบียน เดือนมกราคม- มีนาคม 2552 โดยเลือกจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทั้งสูตินรีเวช ศัลย์กรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม มองประเด็นการดูแลผู้ป่วยเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง หวังผล ลดการกลับเข้ามาใหม่
สิ่งที่สามารถดูจากเวชระเบียนคือบันทึกสรุปจำหน่ายผู้ป่วยออกจากไอซียู และการลงบันทึกทางการพยาบาล ข้อวินิจฉัยและปัญหาผู้ป่วยวิกฤต วัตถุประสงค์คือนำการทบทวนไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบการบันทึกทางการพยาบาล
ในปัจจุบัน(กค.2551)แบบบันทึกได้ปรับมาใช้แนวทางเดียวกับIPD โดยเฉพาะระยะแรกรับ ระยะต่อเนื่อง แต่การบันทึกส่งต่อการดูแลต่อเนื่องยังแบ่งเป็นสองส่วน (อาจจะ 3)ซ้ำซ้อน ไม่สะดวกกับการทำงาน การดูแลต่อเนื่องจึงแยกแบบประเมินก่อนย้ายออก 1 ใบ จาก Nurse's note ทำให้ลงบันทึกซ้ำซ้อน ทั้งยังทำให้การบันทึกระยะที่สามที่ควรใช้ร่วมกันลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ( ระยะที่สาม มีการวางแผนจำหน่ายก่อนกลับบ้านครึ่งหน้าและส่วนล่างเป็นการจำหน่ายเสียชีวิต )
ผลการปรับปรุงแบบบันทึก
- ต้องการให้เป็นการส่งต่อปัญหาผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเฉพาะราย
- การดูแลต่อเนื่องและยังเป็นปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมกิจกรรมที่ได้สอน สาธิตกับญาติผู้ป่วยไปแล้ว
- รายละเอียดการจำหน่ายประเภทต่างๆ
ผ่านไป 2 สัปดาห์ การออกแบบเสร็จ จับมานั่งคุยกันอีกน้องขอปรับอีกนิด วันถัดมานำมาใช้กันเลย Happy กันไป การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเรื่องสำคัญคือ การที่เรามีเป้าหมายชัดว่าเราต้องการปรับอะไร ทำให้เราทำงานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

1 ความคิดเห็น:

jit กล่าวว่า...

ขอดูแบบฟอร์มได้ไหมค่ะ เพราะกำลังปรับปรุงเหมือนกันค่ะ