เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

9/26/2553

Caisson Disease


Black Hawk อีกครั้ง ประสบการณ์ที่ต้องจดจำ Decompression Sickness หรือ Bends หรือ Caisson Disease………..ICUเตรียมรับ Case นักประดาน้ำจากชายฝั่ง ชาวนราธิวาสหลายคนไม่ทราบว่ามีโครงการวางแนวปะการังเทียมเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถครบรอบ 78 พรรษา ปฏิบัติการโดยกองทัพบกอยู่มี พอ.สรรเสริญ แก้วกำเนิดผู้นำทีม (ก็ ผู้พันไก่อู สุดปลื้มของเรา)
ใครจะนึกว่าบ้านบางนราที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลน้ำลึกอย่างภูเก็ต จะมีผู้ป่วยโรคนี้มาให้ตื่นเต้น
ตั้งแต่ 10.00น.ข้อมูลผู้ป่วยถูกส่งมาคร่าวๆ ว่ามีนักประดาน้ำหยุดหายใจ ขอความช่วยเหลือด้วยรถ EMS ที่ท่าเรือข้าง Ocean Blue(ระยะทาง10นาทีโดยประมาณ) อาการแรกรับ กระสับกระส่ายมาก หายใจลำบาก ได้ Intubation 1st Dx: Aspirate Pneumonia with ARDS หลังจากตรวจดูอาการระยะแรกแล้วได้ 2ndDx: Decompression Sickness หรือ Bends หรือ Caisson Disease ผู้ป่วยมีปัญหาระบบหายใจล้มเหลว การใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นการพยุงอาการไว้ รักษาป้องกันภาวะพร่องออกซิเจน เฝ้าระวัง Subcutaneus Emphysema ขณะอยู่ICU ทีมรักษา ท่านรองแพทย์นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐและคณะ ลงความเห็นว่าต้องรีบส่งไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตที่ซึ่งมีห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงแห่งเดียวที่ใกล้ที่สุด การรักษาต้องทำภายใน 6 ชั่วโมงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การเดินทางครั้งนี้การสนับสนุนของกองทัพบกให้ใช้ เครื่องบิน Black Hawk
เมื่อรู้ตัวพี่อ้อยฐินีกาญจน์ บอกขอค้นข้อมูลการดูแลเพิ่มจาก www.Google.com เตรียมพร้อมทั้งเครื่องมือที่จำเป็น Monitor vital signที่ดีที่สุด ครั้งนี้ตลอดการเดินทางต้องใช้วิธีบีบ Self inflating bag with PEEP ช่วยหายใจพร้อมออกซิเจนให้ ทีมรีบเดินทางเวลา14.00 น. ถึงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 16.00 น.หลังจากติดตามข่าวผู้ป่วยอีกระยะ ทราบว่าปลอดภัยแล้ว.....

4/16/2553

บทที่ 2 Fast track STEMI


Fast track STEMI สำหรับศูนย์โรคหัวใจระดับ 4 การบริหารจัดการระบบแรกรับที่ดีทำให้ผู้ป่วยได้รับยาเปิดหลอดเลือดเร็ว เรื่องนี้คุณหมอขนิษฐา ยอมเต็ม หัวหน้าศูนย์บอกกับผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน ความดันเสมอ การที่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นรู้วิธิปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการเจ็บหน้าอก ทำให้การตัดสินใจที่จะไปโรงพยาบาลดีขึ้น ไม่รีรออยู่จนเช้าแต่การเสี่ยงระหว่างทางก็ทำให้ยากเหมือนกันนะคะ คุณหมอ
ปี2552ถึง ปัจจุบันการบริหารจัดการ ยุ่งยากขึ้นสิ่งที่เราต้องเพิ่มความสนใจคือการจัดเก็บข้อมูลโรคหัวใจอย่างเป็นระบบ กระทรวงสธ.เองได้มีการพัฒนาโปรแกรมลงข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีวิธีการให้ได้มาของรายละเอียด แบบฟอร์ม ACS จึ่งถูกปรับให้ใช้งานในโรงพยาบาล พยาบาลหน่วยCCU จะได้ทำงานง่ายขึ้น

Pain Free ZZZZZZzzone


การจัดการเรื่อง Pain มีระบบเป็นรูปร่างขึ้นมานานแล้วก็จริง แต่ยังพบรายละเอียดบางอย่างที่ต้องมีการจัดการให้ชัดเจน ทีมงานที่บริหารอยู่ไม่หยุดนิ่ง วานนี้ประชุมward ได้คุยกันเพื่อขยับ...งานโดยเฉพาะการมีข้อมูลที่สามารถ บ่งบอกว่าผู้ป่วยรายที่เฝ้าระวัง มีการติดตามตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งอาการทุเลา
จริงอยู่ที่การใช้แบบติดตาม บันทึกระดับของ pain ดูเหมือนใช้ได้ง่ายแต่เรากลับไม่ค่อยใช้ให้คุ้มค่าเหนื่อยของผู้ออกแบบ ไม่ลงตัว พบการบันทึกในแต่ละช่วงเวลาทั้งในแบบF3 ในNN และใน VS หรือว่าการออกแบบบันทึกนั้นไม่สอดคล้องกับกระบวนการดูแลผู้ป่วยวิกฤต หรือคนทำงานไม่เข้าใจ พี่อ้อยนักกีฬาแชร์บอลบอกว่าเราต้องมีเจ้าภาพคอยติดตามสักคน จะได้ช่วยดูกลุ่มอายุรกรรกและศัลยกรรม ให้ดีๆก่อน จะได้บอกพวกเราได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแน่ รอตามติดๆนะคะ

3/21/2553

STEMI ต้อง FAST TRACK


1. Ischemic heart disease2. Accident and External cause3. Malignancy4. Cerebrovascular disease
5. Other forms of Heart disease6. Septicemia, HIV disease7. Disease of Liver.........เห็นโรคอันดับแรกแล้วคิดว่าหลายแห่งคงคล้ายกัน อันดับความเจ็บป่วยเป็นที่มาของการพัฒนา เพื่อเป้าหมายลดการเสียชีวิต ........TIME is Muscle...... เวลาเป็นเรื่องสำคัญ
ลดเวลา Door to Needle Time น้อยกว่า 30 นาที ตามมาตรฐานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ จากการทบทวนเวชระเบียน( มค.2552-ตค.2552 )DTN.มากกว่า 80 นาที / ผู้ป่วย STEMI ที่สามารถเข้า ICU ได้ มีจำนวนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 /เจ็บหน้าอกอยู่ที่บ้านนานแล้ว รอให้เช้าค่อยมา
ทีมสหสาขาอายุรกรรม ICU ได้พัฒนางานจนสามารถมีระบบทางด่วนที่ชัดเจนเมื่อมีข้อตกลงเรื่องเตียง STB การเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจระบบงาน คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพราะยังต้องรอครุภัณฑ์ในปีหน้า
การบริหารจัดการที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ต้องใช้ทักษะประสานบริการกับเจ้าหน้าที่หลายแผนก (ทุกฝ่ายก็น่ารักนะคะ) แรกๆมีแรงต้านอยู่บ้างต้องอยู่ช่วยหน้างานให้ทำงานได้ง่าย สะดวก หาเครื่องผ่อนแรง ให้กำลังใจโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องค้นข้อมูล ลงฐานข้อมูลACS ย้อนหลังของทีมงาน ACS จนป่านนี้ยังก้มหน้า กรอกข้อมูลสู้ๆๆๆ นะน้อง
ผ่านมาเกือบ 3 เดือน ผลลัพท์ระบบรับผู้ป่วยเป็นไปตามเกณฑ์ เห็นผู้ป่วยหายจากการเจ็บหน้าอก เราก็พลอยหายเหนื่อย

3/06/2553

Cardiac Network Forum ll

เครือข่ายหัวใจเข้มแข็ง การประชุม Cardiac Network Forum ll วันที่24- 26 กุมภาพันธ์ 2553
การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยสำนักการบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมการจัดการประชุม /รพ.ศูนย์ชลบุรี / วพบ. ชลบุรีได้รับเกียรติจากนพ.สถาพร วงษ์เจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดงาน
Theme ของงาน คือเครือข่ายหัวใจเข้มแข็ง ในการดูแลผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome การจัดประชุมที่จัดแต่ละครั้งเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมและเป็นความกรุณาของ อจ.พญ. จาดศรี ประจวบเหมาะ ประธานจัดงานแม้ว่าท่านจะผ่านวัยเกษียณอายุมาแล้วเกือบ 20 ปี ท่านยังมั่นพัฒนางานศูนย์โรคหัวใจมาโดยตลอด
บริเวณการจัดงานกว้างมากจนเมื่อยน่อง ดีที่มีทีมแผนไทยจากรพ.ชลบุรีเจ้าภาพหลักมาให้บริการนอกสถานที่ มีการนำเสนอผลทั้ง oral Presentation / Poster ของหลากวิชาชีพทั่วประเทศ ทำให้สะดวกที่จะตัดสินใจเข้ารับฟังบรรยาย ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1200 คนเกินความคาดหมายของผู้จัดจนจำนวนของที่ระลึกไม่พอกันเลย ปีนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก คราวนี้ทีมเราไปกัน 3 คนสถานที่จัดเป็นเมืองชิดทะเลเหมือนบ้านเราก็จริง แต่พอถึงที่พักก็ไม่วายตื่นเต้นกับความสวยของทะเล มุมมองจากที่สูงชั้นที่ 30 ของเอมบาสเดอร์แล้วยังมีลิฟท์แบบ Express
จากประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงเล็กๆ ของการดูแลรักษาผู้ป่วย จนกระทั่งเริ่มการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจัดระบบ Fast Track ร่วมกับทีมสหสาขาอายุรกรรม จนได้ผลลัพท์ที่น่าพอใจระดับหนึ่ง การที่ได้มาชื่นชมผลงานของศูนย์โรคหัวใจอื่นๆที่เสมือนเป็นรุ่นพี่ ทำให้รู้ว่าทีมเรายังต้องออกกำลังกาย กำลังใจกันอีกมาก การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยACS ของโรงพยาบาลเพิ่งมีความชัดเจนในระยะ 2 ปีนี่เองหลังจากได้รับการยกฐานะเป็นรพศ.เมื่อ26 มค 2552
เป้าหมายคือ
การลดเวลา Door To Needle Time ให้ผ่านเกณฑ์ < 30 นาที ความสำคัญที่คาดหวังคือทำให้อัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น และการพัฒนาที่มีความท้าทายยิ่งกว่าคือการดูแล ระยะPre Hospital ที่ต้องอาศัยทีมสหสาขา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในชุมชนที่นอกเหนือจากทีมสุขภาพภายในรพ. ทั้งการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้
นอกจากนั้นแล้ว ในการทำงานหน้างานจริงผู้ปฏิบัติมักพบปัญหาใหม่ๆเสมอ แต่ถ้าเราไม่ร้อนใจกับปัญหาเหล่านั้นเกินไป ค่อยๆคิดค่อยๆทำ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน