เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

4/16/2553

Pain Free ZZZZZZzzone


การจัดการเรื่อง Pain มีระบบเป็นรูปร่างขึ้นมานานแล้วก็จริง แต่ยังพบรายละเอียดบางอย่างที่ต้องมีการจัดการให้ชัดเจน ทีมงานที่บริหารอยู่ไม่หยุดนิ่ง วานนี้ประชุมward ได้คุยกันเพื่อขยับ...งานโดยเฉพาะการมีข้อมูลที่สามารถ บ่งบอกว่าผู้ป่วยรายที่เฝ้าระวัง มีการติดตามตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งอาการทุเลา
จริงอยู่ที่การใช้แบบติดตาม บันทึกระดับของ pain ดูเหมือนใช้ได้ง่ายแต่เรากลับไม่ค่อยใช้ให้คุ้มค่าเหนื่อยของผู้ออกแบบ ไม่ลงตัว พบการบันทึกในแต่ละช่วงเวลาทั้งในแบบF3 ในNN และใน VS หรือว่าการออกแบบบันทึกนั้นไม่สอดคล้องกับกระบวนการดูแลผู้ป่วยวิกฤต หรือคนทำงานไม่เข้าใจ พี่อ้อยนักกีฬาแชร์บอลบอกว่าเราต้องมีเจ้าภาพคอยติดตามสักคน จะได้ช่วยดูกลุ่มอายุรกรรกและศัลยกรรม ให้ดีๆก่อน จะได้บอกพวกเราได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแน่ รอตามติดๆนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: