เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

9/26/2553

Caisson Disease


Black Hawk อีกครั้ง ประสบการณ์ที่ต้องจดจำ Decompression Sickness หรือ Bends หรือ Caisson Disease………..ICUเตรียมรับ Case นักประดาน้ำจากชายฝั่ง ชาวนราธิวาสหลายคนไม่ทราบว่ามีโครงการวางแนวปะการังเทียมเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถครบรอบ 78 พรรษา ปฏิบัติการโดยกองทัพบกอยู่มี พอ.สรรเสริญ แก้วกำเนิดผู้นำทีม (ก็ ผู้พันไก่อู สุดปลื้มของเรา)
ใครจะนึกว่าบ้านบางนราที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลน้ำลึกอย่างภูเก็ต จะมีผู้ป่วยโรคนี้มาให้ตื่นเต้น
ตั้งแต่ 10.00น.ข้อมูลผู้ป่วยถูกส่งมาคร่าวๆ ว่ามีนักประดาน้ำหยุดหายใจ ขอความช่วยเหลือด้วยรถ EMS ที่ท่าเรือข้าง Ocean Blue(ระยะทาง10นาทีโดยประมาณ) อาการแรกรับ กระสับกระส่ายมาก หายใจลำบาก ได้ Intubation 1st Dx: Aspirate Pneumonia with ARDS หลังจากตรวจดูอาการระยะแรกแล้วได้ 2ndDx: Decompression Sickness หรือ Bends หรือ Caisson Disease ผู้ป่วยมีปัญหาระบบหายใจล้มเหลว การใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นการพยุงอาการไว้ รักษาป้องกันภาวะพร่องออกซิเจน เฝ้าระวัง Subcutaneus Emphysema ขณะอยู่ICU ทีมรักษา ท่านรองแพทย์นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐและคณะ ลงความเห็นว่าต้องรีบส่งไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตที่ซึ่งมีห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงแห่งเดียวที่ใกล้ที่สุด การรักษาต้องทำภายใน 6 ชั่วโมงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การเดินทางครั้งนี้การสนับสนุนของกองทัพบกให้ใช้ เครื่องบิน Black Hawk
เมื่อรู้ตัวพี่อ้อยฐินีกาญจน์ บอกขอค้นข้อมูลการดูแลเพิ่มจาก www.Google.com เตรียมพร้อมทั้งเครื่องมือที่จำเป็น Monitor vital signที่ดีที่สุด ครั้งนี้ตลอดการเดินทางต้องใช้วิธีบีบ Self inflating bag with PEEP ช่วยหายใจพร้อมออกซิเจนให้ ทีมรีบเดินทางเวลา14.00 น. ถึงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 16.00 น.หลังจากติดตามข่าวผู้ป่วยอีกระยะ ทราบว่าปลอดภัยแล้ว.....

ไม่มีความคิดเห็น: