เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

8/12/2555

ตำรวจ มือใหม่ CoP:ชุมนุมคนชอบทำมากกว่าพูด

เตาะแตะ...ไปได้สวย
ก่อนวันหยุดสำคัญ" วันแม่ของคนไทย "ได้รับโอกาสร่วมประชุมการจัดการความรู้สำหรับชุมขนนักปฏิบัติ จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ) วันที่ 9สิงหาคม 2555ตามโครงการค้นหา รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดี(good practice) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย หรือนวตกรรมของระบบคุณภาพจากกลุ่มโรงพยาบาลที่มีระบบการทำงานในหน่วยงานเสี่ยง..สูง..ได้แก่ ER,LR,OR,ICU     รู้ล่ะว่าทำไม...ต้องไปงานนี้(กำลังสืบหาผู้สมัครให้...เพื่อขอบคุณค่ะ สวยๆ)
           ความประทับใจหลั่งไหลมาแบบไม่ทันตั้งตัว  ได้พบชาวICU  
            ทุกภาคของสยามประเทศทั้งเหล่าอาจารย์หลายท่านที่มาร่วมกิจกรรม  หน่วยวิกฤตที่เป็นแฟนพันธ์แท้ต้องรู้จัก คือรศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล นายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย     ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย  รองผอก.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  และท่านที่ทุกคนจดจำเป็นพิเศษถึงพลังของท่านอจ.พญ.เฟื่องรักษ์  ร่วมเจริญ  โรงพยาบาลนครพนม ซึ่งเมื่อใดที่อจ.เสนอข้อคิดเห็น เสนอแนะ เราจะรับรู้ถึงพลัง ประสบการณ์ที่มาจากการเป็นผู้นำของนักปฏิบัติตัวจริง และพี่ๆน้องๆพยาบาลผู้สงวนท่าทีจากICU 
             สำคัญคือการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกปนขำๆ ของอจ.ปิยวรรณและทีมงาน จาก สรพ.ที่เชิญอจ.แพทย์ที่มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตทุกภาคมาแบ่งปันความรู้  ตลอดวันนั้น...อยากเรียกว่าNon stopนะคะ  เหมือนทุกท่านอยากบอกทั้งประสบการณ์เชิงลึก กลยุทธ์ วิทยายุทธไร้เทียมทาน บทเรียน นวตกรรม ล้วนมีคุณค่าทั้งสิ้นมานานแล้ว(เรียกว่าอัดอั้นมานาน) จนบันทึกในMy Mapping ล้นขอบกระดาษ
       เวลาที่จัดกิจกรรมวันนั้นน้อยมาก ทราบมาว่าทีมแอบตั้งใจให้เกิดความอยาก..อยากทำ..อยากมาพบกันอีก ดังนั้นก่อนจากกันจึงเกิดสัญญาพันธมิตรเพื่อป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในปีหน้าขอเชิญมาพบกันทุก 3 เดือนนะคะ...ท่านใดมีเรื่องราวดีๆอยากบอกต่อขอให้เก็บไว้เร็วๆนี้พบกันแน่นอน
                                             ขอถ่ายทอดอีกทอดๆๆ
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)    
นัดประชุมครั้งต่อไป สำหรับทีม ICU พบกันวันที่ 24-25 มกราคม 2556
แต่สมาชิกที่น่ารักทุกท่านอย่าลืมการบ้านที่เราจะสร้างคุณค่าร่วมกัน ดังนี้นะค่ะ
การบ้านต่อเนื่อง  ติดตามประชุมครั้งต่อไป 1. ถ้าจะเอาแนวคิด Operation Research  กลับไปใช้จะทำเรื่องอะไร                      2. รวบรวม Good practice  จากทุก รพ. ทุกหน่วยงานความเสี่ยง  รายบุคคล   3. เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจ   4.ยกร่างคู่มือ/วิธีปฏิบัติงาน  ICU  กระบวนการ/ความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อ
           ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่าน ขอบคุณทีมงานทุกคน ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ขอบคุณอาจารย์และวิทยากร ทุกท่านค่ะ สิ่งที่กำลังจะเกิดเคยมีหลายคนถามว่ามันจะเป็นไปได้หรือ มันจะเกิดประโยชน์หรือ มันจะเสียเวลาไหม ตอบไม่ได้จริงๆนะคะ ว่าจะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหน จะรู้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มและตัดสินใจลงมือทำค่ะ ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนค่ะว่าจะช่วยกันสานต่อและค้นหา tacit knowldge มารวบรวมกันอย่างไรได้มากน้อยแค่ไหน
โปรด...อย่ากลัวกับการบ้านที่ฝากไว้ มีเวลาค่อยทำมาแบ่งปันในวงของเรา การเริ่มต้นยากเสมอค่ะแต่การเดินหน้าต่อจะทำได้ถ้าเราเห็นเป้าหมายและประโยชน์ของเส้นชัยนั้นรวมถึงมีคนเดินทางเคียงข้างและให้กำลังใจกันและกันตลอดไปนะคะ
ในนามของสรพ. นอกจากคำว่าคำคุณแล้ว ยังมีคำเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพที่ดี ด้วยงานประจำที่ท่านทำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ในภาพกว้าง หากมีข้อเสนอแนะหรือแนะนำใด สรพ.น้อมรับข้อเสนอแนะนั้นเพื่อมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
หมอนุ้ยค่ะ
(เราอาจมีรางวัลให้คนส่งการบ้านก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะแยกวง OR และ LR คุยโดยเพิ่มผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกรุ่นที่แล้วมาเติมเต็มและสานต่อค่ะ ท่านใดมีข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะ เชิญได้เลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะ )  

8/02/2555

Bedsore Timing Prevention

Bedsore Timing Prevention
               อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยหนักยังคงเกิดขึ้นอยู่ เนื่องจากผู้ป่วยในภาวะวิกฤตมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว อีกทั้งพยาธิสภาพของโรคที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ข้อติดแข็ง รวมถึงการเกิดแผลกดทับ ถึงแม้ว่าหอผู้ป่วยหนักได้มีการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเช่น การทำ Flow chart แสดงการเปลี่ยนท่าพลิกตะแคงตัวผู้ป่วย อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยหนักยังคงมีอยู่ จากสถิติการเกิดแผลกดทับ 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5.35 ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่ง เกิดจากความตระหนักของพยาบาลในการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วย ร่วมกับภาระงานที่ยังคงมีมาก ทำให้พยาบาลส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญ ดังนั้นจึงได้พัฒนานวัตกรรม Bedsore Timing Prevention ขึ้นมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เตือนให้พยาบาลได้มีการเปลี่ยนท่าผู้ป่วย โดยการสังเกตการปฏิบัติงานของพยาบาลผู้ดูแลพบว่า พยาบาลยังคงพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยรายที่ Braden scale ≤16 คะแนน ไม่ถึง 100 % ต่อมาจึงได้เพิ่มการใช้สัญญาณเสียงเตือนเพื่อกระตุ้นให้พยาบาลได้ทำการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนดไว้
วิธี/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- ประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับทุกราย (ผู้ป่วยรับใหม่/ รับย้าย) และประเมินทุกวันในเวรเช้า โดยใช้แบบเฝ้าระวัง/ป้องกันการเกิดแผลกดทับ ของบราเดน(Braden scale)
- บันทึกคะแนน Braden scale ในใบบันทึก vital sign
- ในผู้ป่วยที่มีคะแนน Braden scale น้อยกว่า 16 คะแนน จะเริ่มใช้นวัตกรรม Bedsore Timing Prevention
นวัตกรรม Bedsore Timing Prevention ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
1. Timing : กำหนดเวลาในการพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลาคู่
2. Position : กำหนดท่าในการพลิกตะแคงตัว คือ นอนหงาย ตะแคงขวา ตะแคงซ้าย
3. Braden scale : กำหนดระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับเป็น โดยใช้สีเป็นตัวกำหนดดังนี้
สีชมพู หมายถึง ความเสี่ยงสูง Braden scale ≤ 12
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง Braden scale 13 - 14
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ Braden scale 15 – 16
วัตถุประสงค์
- พัฒนากระบวนการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
- เพื่อสร้างความตระหนักแก่พยาบาลในการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วย
โอกาสพัฒนาต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของญาติผู้ป่วยในการช่วยเหลือกิจกรรมการพลิกตะแคงตัว
ผู้นำเสนอ
นางโรสนี ดารามั่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 073-511379 ต่อ8231